Status: Avsluttet

Frist for uttalelse: 1.3.2020

Videre sendes på høring forslag til følgende nye forskrifter:

  • forskrift om kompensasjon til frivillig førtidsslakting av verpehøns
  • forskrift om priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg
  • forskrift om prisnedskriving av melk solgt til skoler og barnehager
  • forskrift om prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder

Vi ber om at høringsinnspill sendes Landbruksdirektoratet på e-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no.
Merk innspill med referansenummer 19/63842.