Status: Avsluttet

Frist for å sende høringsinnspill er 28. november 2023.

Returadresse: Skriftlige høringsinnspill må sendes på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller som brev til Landbruksdirektoratet, Skolegata 22, 7713 Steinkjer.

Referanse: Høringsinnspillene må merkes med ref. 23/40932