Til hovedinnhold

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften

Gjelder tilskudd til kriseberedskap ved markant avvik fra normal driftsvariasjon, når en vesentlig andel av siidaens beiteareal er utilgjengelig eller påvirket av andre klimatiske forhold.

Hvem kan søke?

Reinbeitedistrikt og reinlag kan søke om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon om at også siidaandel/reineier kan være tilskuddsmottaker.

Om prosessen:

Viktige datoer

Søknadsfrist:

løpende

Frist for å rapportere:

senest 3 måneder etter at beitekrisen er over.

Trenger du hjelp?

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Finn din statsforvalter

Fant du det du lette etter?