Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Endre i medlemmer av siidaandelen

Du kan gjøre endringer i medlemmer av siidaandelen gjennom hele året.

Når du leverer melding om reindrift for et reindriftsår, må du ha oppdatert hvem som per 31. mars var medlem i siidaandelen. Hvis du gjør endringer etter at melding om reindrift er sendt, vil disse vises på neste års melding.

Noen endringer må bekreftes av den som blir berørt av endringen. Hvis du for eksempel melder at et av dine medlemmer har flyttet til en annen siidaandel i løpet av et reindriftsår, må lederen i den andre siidaandelen logge seg inn og bekrefte overføringen.

Det er viktig at informasjonen i medlemslista er korrekt når du sender inn melding om reindrift. Informasjonen benyttes blant annet ved behandling av Tilskudd til siidaandeler og reinlag for å beregne grunnlag for produksjonspremie og kalveslaktetilskudd.

Hvilke endringer du kan gjøre

Som leder av siidaandelen kan du gjøre følgende endringer digitalt:
Melde at et medlem flytter til en annen siidaandel

Du må oppgi siidaandelskode og merkenummer for leder i den andre siidaandeelen

Leder i den andre siidaandelen må bekrefte overføringen
Melde et medlem helt ut av reindriftenStatsforvalter må bekrefte utmeldingen
Melde at et medlem blir medleder i siidaandelen (etablere felles siidaandel)Medlemmet som blir leder må bekrefte endringen
Melde inn et medlem som ikke er medlem av en annen siidaandel

Du må oppgi fødselsdato og merkenummer for nytt medlem

Melde at du ikke lenger er medleder i sidaandelen

 

Endre rolle fra Annet medlem til Barn av leder

 

Endre rolle fra Barn av leder til Annet medlem

 

Hvordan gjøre endringer

Du kan logge deg inn her for å gjøre endringene.

  • Når du har logget deg inn, velger du Se og endre medlemmer
  • Se etter medlemmet du vil gjøre endringer på, og velg riktig funksjon

Overføring av siidaandelen til ny leder må fortsatt meldes i eget skjema til Statsforvalter. Denne behandlingen kan ta noe tid.

Må jeg bruke den digitale løsningen for å melde endringer?

Det er raskt, enkelt og sikkert å bruke den digitale løsningen til å melde endringer. Du kan også melde endringer manuelt til Statsforvalter. Siden meldingene inneholder personinformasjon, ønsker vi at du benytter sikker melding.

Du kan også bruke vanlig post.

Trenger du hjelp?

Kontakt Statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Finn din Statsforvalter

Fant du det du lette etter?