Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Tilskudd til feltbarnehage

Gjelder tilskudd til feltbarnehage med organisert og tidsavgrenset pass av barn under skolepliktig alder, i perioder med større reindriftsaktiviteter.

Hvem kan søke?

Reinbeitedistrikt, sommersiida, reinlag eller siidandelsleder i vintersiida kan søke om tilskudd.

Om prosessen:

Viktige datoer

Søknadsfrist:

senest en måned etter at reindriftsaktiviteten er gjennomført.

Når du får svar:

normalt 3 uker etter at søknaden er mottatt

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Ansvarlig for ordningen:

Kristin Hurlen Marthinsen

Fant du det du lette etter?