Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell

Tilskudd for å fjerne gamle, ubrukte gjerder som er til bry i naturen, jf. forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kap. 1 § 1-6 bokstav k.

Hvem kan søke?

Reinbeitedistrikter eller reinlag.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Finn din statsforvalter

Fant du det du lette etter?