Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Tilskudd til sikring av reindriftens arealer

Gjelder tilskudd til større tiltak i forbindelse med arealinngrep.

Hvem kan søke?

Reinbeitedistrikter kan søke om tilskudd.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?