Til hovedinnhold

Tilskudd til tilrettelegging for at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften

Ordningen legger til rette for at utøvere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i reindriften. Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter siidaandel/distrikt har ved tilrettelegging for dette.

Hvem kan søke?

Siidaandelsleder på vegne av siidaandelen eller distriktstyret/styret i reinlaget på vegne av reinbeitedistriktet/reinlaget.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?