Ordningen kan gi erstatning for skader på veier, broer, jordbruks-og skogsareal, kaier og moloer av stein eller betong, idrettsanlegg og andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring.

Her finner du statistikk fra den statlige erstatningsordningen for naturskade. Vi presenterer tall fra det siste året, og tall som viser utvikling over flere år. Statistikken oppdateres årlig.