Omsetnings-, overproduksjons- og forskningsavgift 2024

Omsetnings-, overproduksjons- og forskningsavgift 2023

Omsetnings-, overproduksjons- og forskningsavgift 2022

Omsetnings-, overproduksjons- og forskningsavgift 2021

Omsetnings-, overproduksjons- og forskningsavgift 2020 

Omsetnings-, overproduksjons- og forskningsavgift 2019

Hvordan satsene bestemmes 

Omsetningsavgiften kan bli endret gjennom året, hvis markedssituasjonen endrer seg. Når det skal fastsettes nye satser, fremmer markedsregulator forslag om sats til Omsetningsrådet. Rådet vurderer forslaget og fremmer dette til Landbruks- og matdepartementet. Det er Landbruks- og matdepartementet som fasetter de endelige satsene.