Medlemmene i styret oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, og Sametinget. Landbruksdirektoratet er sekretariat.