Til hovedinnhold

Veiviser for rapportering

Småsalg og direktesalg

Samlet oversikt for forvaltningen med informasjon om rapportering av småsalg og direktesalg.