Til hovedinnhold

Registrere resultatkontroll av bygging av skogsveg

Gjelder registrering av ferdiggodkjenning av nybygde og ombygde skogsveger, som har mottatt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Hvem skal registrere?

Kommuner skal registrere ferdiggodkjenning av skogsveier og fylle ut regnskapssammendrag.  

1. Før du registrerer

Kommunen skal registrere  

  • ferdiggodkjenning av alle skogsveger som har mottatt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
  • ferdiggodkjenning av minimum 25 prosent av veger godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av skogsveier, som er bygd uten tilskudd (det anbefales imidlertid å kontrollere alle) 

Dette bør du forberede

Før kontrollen bør du registrere grunnopplysninger, generelle data og saksbehandling. Det er også helt nødvendig å sjekke godkjenningsvedtaket, for å se om det er fastsatt spesielle betingelser for godkjenning av vegplanen.  

Under kontrollen skal du registrere opplysninger om tekniske krav, geometri og miljøtilpasning. Det er ønskelig at dette inngår i overdragelsesforretningen av veganlegget, fra entreprenør til byggherre. Det er derfor naturlig at både entreprenør og skogeier deltar på befaringen. I noen tilfeller er det også ønskelig at lokal miljøvernrepresentant deltar, for vurdering av om vedtakets betingelser er oppfylt, og om det er tatt nødvendige miljøhensyn i henhold til punkt 17-21 i skjemaet.  

2. Utfylling av skjema 

Bruk skjema resultatkontroll – vei (LDIR-913) for å registrere opplysningene. Du skal registrere ett skjema per veganlegg.

I skjemaet skal du registrere 

  • grunnopplysninger 
  • generelle data og saksbehandling  
  • tekniske krav, geometri og miljøtilpasning  
  • konklusjon og underskrift  

Her finner du veiledning for utfylling av skjemaet

Lagre og sende skjema 

Kommunen er selv ansvarlig for å arkivere skjema, og sende kopi til interessenter.  

Trenger du hjelp?

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Finn din statsforvalter

Fant du det du lette etter?