Til hovedinnhold

Fastsetting av endringer i regelverk for utenlands bearbeiding (2013)

Innhold på siden:

Innledning

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB).

Det bes om at Statens landbruksforvaltning (heretter SLF) informerer berørte aktører om endringene på en hensiktmessig måte.

Forskriftsendringene innebærer at det åpnes for omsetning av tildelt kvoteandel og at det blir adgang til å kjøpe opptil 75 prosent av kvoten ved førstegangs auksjon. Endringene trer i kraft straks, og vil således være gjeldende for neste auksjonen av UB-kvotene (for neste periode 2014-2016) som vil bli avholdt den 12. november 2013.

Forskriftsendringene har vært beskrevet i departementets høringsnotat datert 4. oktober 2013. Den 10. oktober 2013 ble det avholdt høringsmøte i departementet. Til møtet ble Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Tine BA, Hoff SA og Statens landbruksforvaltning invitert.

Departementet vil i det videre redegjøre for forskriftens endelige innhold, med bakgrunn i de innspill som ble mottatt i forbindelse med høringen.

Fant du det du lette etter?