Til hovedinnhold

Inn på tunet - veileder skole

Gården kan være en god arena for skolen og alternativ opplæringsarena for elever med særskilte behov. Veilederen skal motivere og inspirere de som er opptatt av å se sammenheng mellom teori og praksis i det lokale læringsmiljøet.

Gården som arena for elever i skolen

Målgruppa for veilederen er skolen med lærere og skoleledere/skoleeiere, den kommunale PP -tjenesten, foresatte og Inn på Tunet bønder/tilbydere.

Kontakt med dyr og gårdsdrift er bra for elever som har gården som klasserom, viser ny forskning.

Er du lærer?

Er du foresatt?

Tunet på Kjelsaas gård, en av de mange gårdene som sammen med herregården på Bogstad inngår i Sørkedalen utvalgte kulturlandskap. Foto Ragnhild Hoel, Riksantikvaren

Er du skoleleder eller skoleeier?

Tunet på Nordre Bøensætre med den gamle skolestua til venstre. Slåttenger og beiter holdes i hevd i området.  Foto: Koppang Landbruk.

Er du tilbyder av tjeneste for skole?