Til hovedinnhold

Inn på tunet

Inn på tunet tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gård. Landbruksdirektoratet har ansvaret for veiledere for Inn på tunet.

Gårdsmiljøet er en unik arena for mestring, utvikling og trivsel

Kommuner, fylkeskommuner og NAV kan kjøpe tjenester innen oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering, helse og omsorg, samt integrering. 

Framnes gard, Vestland Foto: Solveig Lilletvedt

Foto: Solveig Lilletvedt, Framnes Gård.

I Grøvudalen blir seterdrifta hver sommer ført videre i ubrutt tradisjon. Foto Oskar Puschmann

Tilby tjeneste

Har du en Inn på tunet-gård? Eller du ønsker du å bli en Inn på tunet-gård?

Kjøpe tjeneste

Kjøper din virksomhet velferdstjenester på gård? Eller ønsker dere å se på mulighetene for dette?

Kontakt

Har du spørsmål om Inn på tunet-ordningen? Ta kontakt med: ann-kathrin.billing@landbruksdirektoratet.no