Bilde: Nytt skilt ønsker velkommen til det Utvalgte kulturlandskapet på Helgøya.Foto: Jøran Berg Fillipsveen, Ringsaker kommune 

Mål

  • Skape interesse og forståelse av hva Utvalgte kulturlandskap er og hvilke verdier som finnes i området

Eksempler på tiltak