Mål

  • Skape interesse og forståelse av hva Utvalgte kulturlandskap er og hvilke verdier som finnes i området

Eksempler på tiltak

Eksempel 1

Skilting/profilering i henhold til gjeldende profildokument.

Eksempel 2

Slåttedager/fagdager, arrangement og kurs.

Eksempel 3

Brosjyrer, bøker og nettsider.

 

Til eksempelsamling