Bilde: Nordherad. Foto: Ragnhild Hoel

Mål

  • Ta vare på kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukslandskapet som ressurs for kunnskap, opplevelse og bruk.

Eksempler på tiltak