Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1-4

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

§ 3 Søknad og rapportering

§ 3 

Søknadsskjema og rapporteringsskjema vert fastsett av Landbruksdirektoratet. 

Søknad om tilskot til landbruksvikarverksemd for inneverande år og rapport om landbruksvikarverksemda for føregåande år skal sendast statsforvalteren innan 1. februar. 

Kilde: Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga (lovdata.no) 

Første ledd - Søknad og rapportering fra avløserlagene 

Landbruksdirektoratet har fastsatt et felles søknads- og rapporteringsskjema som er å finne i Altinn og på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Dette må søkere og mottakere av tilskuddet benytte for å ha rett til tilskudd. 

Andre ledd – Søknads og rapporteringsfrist

Fristen for å sende inn søknad er 1. februar i det året avløserlaget søker tilskudd for. Fristen for å rapportere om landbruksvikarvirksomhet som avløserlaget har fått tilskudd til, er 1. februar året etter.  

De avløserlagene som har ansvar for kommuner/områder i mer enn ett fylke, må fylle ut og sende et søknads- og rapporteringsskjema til hvert av de aktuelle statsforvalterembetene. Opplysningene i rapporteringsdelen av skjemaet benyttes både som beslutningsgrunnlag for statsforvalterens søknadsbehandling og som grunnlag for statistikk. For å unngå dobbelt telling er det viktig at rapporteringen deles opp per fylke så godt som mulig – altså at opplysningene kun gjelder virksomheten i den delen av ansvarsområdet som hører under det statsforvalterembetet skjemaet skal sendes til.

Fant du det du lette etter?