Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1-4

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Reglene om tilskudd til landbruksvikarordningen er å finne i 

  • Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga (landbruksvikarforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2008. 
  • Jordbruksavtalen punkt 9.4. 

Dette rundskrivet er en videreføring av rundskrivet som gjaldt i 2023. Vi lager en oppdatert versjon for 2024 med nye satser. 

Det er ingen endringer i regelverket eller retningslinjene for tilskuddsordningen i år. Feltene i søknads- og rapporteringsskjemaet som avløserlagene som mottar tilskuddet skal fylle ut er de samme. 

Fra og med 01.01.2024 deles får fylkene Vesfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken ny struktur. Fylkesstrukturen har ikke innvirkning på statsforvalterne sin forvaltning etter dette regelverket i 2024.

Fant du det du lette etter?