Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/1-4

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

§ 4 Tilskot

§ 4 

Tilskotet vert utrekna med grunnlag i føresegner fastsett i eller i medhald av jordbruksoppgjeret. 

Kilde: Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga (lovdata.no) 

Sats og tilskuddsramme 

Partene i jordbruksoppgjøret fastsetter hvert år en tilskuddssats per årsverk landbruksvikar og en ramme for tilskuddsordningen, disse er å finne i jordbruksavtalen. For 2024 er tilskuddsrammen 73 292  millioner kroner. Satsen per årsverk landbruksvikar er 305 000 kroner. 

Vilkår i jordbruksavtalen

I jordbruksavtalen er det også bestemmelser som innholdsmessig må anses som vilkår for å kunne få tilskudd. Det dreier seg om ulike krav til avløserlaget. 
 
Avløserlaget må være en organisasjon som: 

  • har som formål å organisere og administrere avløsning innenfor et geografisk område 
  • har åpent medlemskap for alle jordbruksforetak i området som har rett på avløsertilskudd 
  • er organisert med et eget styre og vedtekter, og 
  • er godkjent av statsforvalteren 

Det stilles ingen formelle krav til utforming av statsforvalterens godkjenning. Bestemmelsen innebærer imidlertid at statsforvalteren kan avslå søknad om tilskudd fra en organisasjon som driver sin virksomhet på en måte som ikke er ønskelig. 

Fant du det du lette etter?