Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratets årsrapporter for 2023

Årsrapportene gir innsikt i direktoratets ansvarsområder og en beskrivelse av status og leveranser gjennom året. - Jeg anbefaler mange å ta et dypdykk i årsrapporten, her er det mye interessant å lese, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen.

Landbruksdirektoratet har ansvar for rammebetingelser som er av stor betydning for verdiskapning i landbruksbasert næringsliv. Status og utviklingen innen jordbruk, skogbruk og reindrift er inngående beskrevet i årsrapportene.

2023 var et krevende og innholdsrikt år med stor aktivitet på mange områder.

Landbruksdirektoratets årsrapporter for 2023 finner du her: 

Landbruksdirektoratets årsrapport 2023 

Landbrukets utviklingsfond  

Reindriftens utviklingsfond