Til hovedinnhold

Lite norske grønnsaker og poteter på lager

Landbruksdirektoratets lagertelling per 1. januar 2024 viser at det er lite norske grønnsaker og poteter på lager. Nedgangen er dramatisk for noen vareslag, og det kan oppstå mangel på enkelte norske grøntprodukter utover våren.

Landbruksdirektoratet vil da vurdere om det er behov for å sette ned tollavgiftssatsen på import av de aktuelle grøntproduktene.

To hender holder frem en bunke med poteter med jord på.
Poteter med jord

Omsetningen av vanlig potet var stor på slutten av 2023. I det nye året er potet fremdeles et populært produkt, men lagerbeholdningene er langt lavere enn året før. Nedgangen er på rundt 10 000 tonn, eller 36 prosent. For mandelpotet er nedgangen i lagerbeholdningen på 65 prosent fra samme tid i fjor.

Sammenlignet med fjoråret er det en nedgang i lagerbeholdninger på nesten 40 prosent for gul løk, og over 30 prosent for rød løk. Årets avling av den gule har svakere kvalitet enn den røde, og det er derfor større utsortering og svinn.

Uværet Hans fikk konsekvenser for avlingene

Det har blitt sortert ut mer enn først antatt, på grunn av dårlig lagringskvalitet. Tørke og flom førte til redusert produksjon i høst, og dermed ble det lagt inn mindre på lager enn normalt. I tillegg er kvaliteten på deler av avlingen redusert av samme grunn. Den norske sesongen for grønnsaker og poteter vil dermed bli kortere enn tidligere år.

Åpnes for import

De små lagerbeholdningene vil føre til mer import av grønnsaker og poteter, og at importen starter tidligere på året enn normalt. Landbruksdirektoratet overvåker markedssituasjonen tett og vil legge til rette for supplerende import når den norske sesongen tar slutt. 

Her kan du lese ukens markedsrapport

Lagerbeholdning av grønnsaker og potet