Til hovedinnhold

Lyser ut 16 mill. kroner til kompetanse- og næringsutvikling

Landbruksdirektoratet lyser ut 16 millioner kroner til prosjekter for kompetanse- og næringsutvikling i landbruket. Frist for å søke er 20. november.

Innhøsting av stangselleri i Lier Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Innhøsting av stangselleri i Lier. Foto Torbjørn Tandberg

Prosjektmidlene er fra ordningen «Nasjonale tilretteleggingsmidler» og går til kompetanse- og næringsutvikling med oppstart i 2024.

Alle organisasjoner som ønsker å bidra til verdiskaping i landbruket, og utvikle løsninger som kommer fellesskapet til gode, kan søke. Det er ikke et krav å være direkte tilknyttet landbruket. Prosjektene må ha nasjonal verdi. Det kan for eksempel være utredninger, utvikling av kurs eller andre typer prosjekter, men gis ikke til forskning.

Satsingsområder i 2024

Tobias Høyvik Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Tobias Høyvik, foto Torbjørn Tandberg

–Det er et uttalt politisk mål å få mer frukt og grønt inn i kostholdet. I år ønsker vi derfor å prioritere prosjekter som løfter frem norskproduserte grønnsaker og frukt, sier rådgiver Tobias Høyvik i Landbruksdirektoratet. Vi kan for eksempel støtte prosjekter som øker kompetansen til frukt- og grøntprodusenter, men også prosjekter lenger ut i denne verdikjeden, fortsetter han.  

Økologisk landbruk er et annet satsingsområde for 2024. Prosjektmidler kan for eksempel gå til næringsutvikling, rekruttering og mobilisering av næringen.

I tillegg vil prosjekter som styrker arbeidet med HMS i landbruket bli prioritert i denne søknadsomgangen.

Prosjektmidlene er ikke begrenset til disse satsingsområdene.

Fristen for å søke prosjektmidler på denne ordningen er 20. november.

Her finner du informasjon og søknadsskjema.

Les mer om Nasjonale tilretteleggingsmidler og årets utlysning på våre nettsider.

 

 

 

Kontakt

Tobias Høyvik