Til hovedinnhold

"Mearka", nytt digitalt merkeregister for reinsdyr

Landbruksdirektoratet lanserer i dag appen Mearka som skal forenkle hverdagen for reindriftsnæringen. Med få klikk får alle oversikt over godkjente øremerker for reinsdyr i Norge.

Her kan du lese saken på nordsamisk: 

Mearka, ođđa digitála boazomearkaregistar

Appen Mearka skal gjøre det lett å finne eierne til reinsdyr med et godkjent øremerke.  Andre brukere av appen kan være Reinpolitiet og Statens Naturoppsyn som vil få et verktøy for å effektivisere deres arbeid ute i felt.  

− Appen samler de tradisjonelle samiske øremerkene i en app, slik at de er lett tilgjengelige og alltid oppdatert, sier fagdirektør Liv Berit Hætta i Landbruksdirektoratet. Hun legger til at navnet Mearka har sin opprinnelse i det nordsamisket begrepet for merket, altså en henvisning til reinmerke.  

Fra papir til mobil 

Øremerking av rein, med vakre og komplekse mønstre, har lange tradisjoner for reindriftssamene. Merkene viser hvem som eier dyrene og hvor de hører hjemme. For å få lov å drive med reindrift i samiske områder kreves det et eget unikt øremerke som må godkjennes av merkenemnda for reinmerker.  

− Det finnes over tre tusen forskjellige øremerker. I dag gleder vi oss til å offentliggjøre et digitalt merkeregister som er laget i samarbeid med reindriftsnæringa, sier Widar Skogan som er direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Han legger til at det har vært riktig og viktig med innspill fra reindriftsutøverne for å få det beste resultatet som kan brukes ute i aktiv utøvelse i reindrifta. 

Landbruksdirektoratet jobber nå med å digitalisere reindriftsforvaltningen. 

− Den nye løsningen for øremerker er første skritt for å digitalisere hele reindriftsforvaltningen. Dette skal gi gode brukeropplevelser for reindriftsutøverne i kontakt med forvaltningen, forteller Skogan. 

Fungerer på vidda 

Appen er laget for å fungere selv midt på Finnmarksvidda, uten mobildekning.  

− Appen laster ned alle godkjente øremerker når den har tilgang til nett. Dermed kan den brukes på steder uten mobildekning. Appen er utformet slik at det skal være mulig å bruke den selv med votter.. Mearka kan brukes på nord- og sørsamisk, samt på bokmål. 

Last ned merkeregisterappen Mearka og prøv selv.
 

Kontakt

Liv Berit Hætta. Fagdirektør.

Telefon: 905 79 079

Hans Christian Benestad. Avd. Digitalisering.

Telefon: 982 57 805

Lansering av appen Mearka med Leif Anders Somby fra Norske reindriftssamers landsforbund og Widar Skogan som er direktør avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.
Lansering av appen Mearka med Leif Anders Somby fra Norske reindriftssamerslandsforbund, Ragnhild Bæhr Lango fra Ressurs og areal hos Landbruksdirektoratet og Widar Skogan som er direktør avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

 

Fakta om øremerking 

Hver reindriftsutøver har rett til et spesifikt øremerke. Det er lovpålagt at alle reinsdyr i samisk reindriftsområde skal merkes med eierens øremerke. Øremerket er tradisjon i samisk reindrift og viktig både for reindriften og den samiske kulturen. Øremerker kan gå i arv i generasjoner. Det må søkes om nye merker, og disse må godkjennes av merkenemnda for reinmerker og registreres deretter hos myndighetene. Med appen Mearka blir disse øremerkene tilgjengelige over alt for alle aktørene i reindriftsnæringen, noe som skal forenkle og effektivisere driften.  

Fakta om reindrift i Norge 

  • Drives i 140 kommuner. 
  • 40 prosent av Norges landareal er berørt av reindrifta 
  • Over 3000 personer deltar i samisk reindrift. 
  • Bare personer som har rett til reinmerke, har rett til å eie rein i det samiske reinbeiteområdet. 
  • Ca 215.000 reinsdyr 
  • 66.000 rein slaktet sesong 21/22. 
  • 1.450 tonn kjøtt slaktesesongen 21/22. 
  • Reindrift utnytter naturen på en bærekraftig måte.