Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/25

​​Presiseringer for tilskudd ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd - søknadsåret 2023​

Innledning

Det varme og tørre været forsommeren 2023 gjør at det forventes lavere avlinger av korn og gras enn normalt i store deler av Sør-Norge. Landbruks- og matdepartementet har etter samtaler med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag besluttet å iverksette flere tiltak som skal avhjelpe tørkesituasjonen. Hensikten med tiltakene er å legge til rette for at det blir nok grovfôr til vinteren.

Tiltakenes geografiske virkeområde 

De fastsatte tørketiltakene er avgrenset til å gjelde fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland. 

Periode tiltakene gjelder 

Tiltakene gjelder for vekstsesongen/søknadsåret/skadeåret 2023. 

Innhold i rundskrivet 

Tiltakene som er iverksatt omhandler regelverk for tilskudd ved produksjonssvikt, produksjonstilskudd i jordbruket og regionale miljøtilskudd (RMP). 

Fant du det du lette etter?