Til hovedinnhold

Utlysning av 1,5 mill. kroner til utredninger om vannmiljø og biokull

Landbruksdirektoratet lyser ut ekstraordinære midler over Klima- og miljøprogrammet (KMP). Fristen for å søke om disse ekstra midlene er 1. oktober.

Klima- og miljøprogrammet støtter praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til å nå landbrukspolitikkens målsettinger på ulike temaområder innenfor klima og miljø. De nasjonale midlene for ordinære prosjekter er lyst ut tidligere, med søknadsfrist 15. september.

Ekstra midler til to utredninger

I jordbruksoppgjøret 2021 (St. Prp. 200 S) ble det også satt av midler over KMP til to konkrete utredninger frem til jordbruksoppgjøret 2022:

  • Landbruksdirektoratet ber om en utredning av barrierer og muligheter for økt gjennomføring av vannmiljøtiltak i jordbruket for å nå de nasjonale målene i vannforskriften.
  • Landbruksdirektoratet ber om en utredning av muligheter for et praktisk utprøvingsprosjekt for å få bedre kunnskap om bruk av biokull i husdyrrom, gjødsellager og i planteproduksjon.

Utredningene skal belyse problemstillinger, skissere og vurdere mulige tiltak og peke på forutsetninger for, og konsekvenser av, utredningens anbefaling. Utredningene som nå lyses ut er en oppfølging av Jordbruksavtalen 2021. Det er satt av inntil 750 000 kroner for hver av utredningene.

Utlysning av utredning om vannmiljø finner her.

Utlysning av utredning om biokull finner du her.

Veiledning for søknad, tilsvarende som for ordinære KMP midler, finner du her.

Fristen for søknad om midler til disse to utredningene er 1. oktober 2021. Utredningene skal leveres 1. mars 2022.

Kontakt

Semona Issa

Telefon: 55_56_54_48_54_49_55_56

Ina Kristine Talmo

Telefon: 55_56_54_48_54_49_53_54

Jens Wollebæk

Telefon: 55_56_54_48_54_48_56_55