Virksomheter som tidligere har signaliserte at de ønsker å delta i konkurransen, tilbyr vi en-til-en møter i uke 50. Vi mottar også innspill fra andre, men da i skriftlig form. Frist for innspill er 8. desember.

Status: Pågår

Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller per post til Landbruksdirektoratet, Skolegata 22, 7713 Steinkjer.

Merk høringsuttalelsen med referanse 23/66028.