Status: Avsluttet

Frist for å sende høringsinnspill er 14. desember 2022.

Returadresse: Skriftlige høringsinnspill må sendes på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller som brev til Landbruksdirektoratet, Skolegata 22, 7713 Steinkjer.

Referanse: Høringsinnspillene må merkes med ref. 22/77320-3