Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/65 Kapittel 1

Forskrift om tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Oversikt over endringer

§ 6. Egenrisiko, minsteutbetaling og tappavgrensning

Partene i jordbruksforhandlingene i 2022 enige om å heve taket for tilskudd per vekstgruppe for vekstgruppene frukt, bær, potet og grønnsaker fra 750 000 kr til 1,5 mill kr gjeldende fra og med vekstsesongen 2022. 

De midlertidige endringer knyttet til manglende arbeidskraft i forbindelse med koronapandemien, vedtatt av LMD den 07.05.2020, er ikke lenger gjeldende fra og med vekstsesongen 2022. For kommentarer knyttet til manglende arbeidskraft vises det til rundskriv 2021-30. 

Fant du det du lette etter?