Til hovedinnhold

Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer

Innhold på siden:

Behandling av ajourføringsobjekter

Dette kapitlet omhandler regler knyttet til løpende ajourføring av livsmiljøer og nøkkelbiotoper. Kravpunkt 21 i PEFC skogstandard sier at Nøkkelbiotopene skal rapporteres til databasen Kilden. Det samme skal gjøres ved eventuell endring av eller flytting av nøkkelbiotop

Sommeren 2020 kommer en første versjon av en ajourføringsapplikasjon hvor sertifikatholder gjennom et kartgrensesnitt i Kilden (NIBIO) kan ajourføre (opprette, ende og slette) livsmiljøer, nøkkelbiotoper og kartleggingsområder.

Reglene for ajourføring følger PEFC skogstandard slik de er gitt av PEFC Retningslinjer for revisjon av miljøregistreringer Vedtatt av PEFC Norge 07.11.2018. For alle ajourføringsobjekter må det dokumenteres hvorfor og hvordan endringer er foretatt og eventuelt hvilke erstatningsfigurer som er opprettet.

Fant du det du lette etter?