Til hovedinnhold

Veiviser for rapportering

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart

Samlet oversikt for forvaltningen med informasjon om ajourhold av reindriftsdata til reindriftens arealbrukskart.

Veiledning og instruks

Veiledning og instruks for kvalitetssikring av reindriftens arealbrukskart og ajourhold av administrative grenser.

Kontakt

Håvard Alexander Hagen