Om tilskuddsordningene 

Landbruksdirektoratet gir tilskudd til kommunale veterinærtjenester, veterinærreiser og semin. Her finner du informasjon om ordningene og relevante lenker.