Til hovedinnhold

2022-42

Tilskudd til feltbarnehage - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 5-1. Formål

§ 5-1 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for at flere i familien kan delta under større reindriftsaktiviteter i reinbeitedistriktet, sommersiidaen, vintersiidaen eller reinlaget, samt å bidra til kunnskapsoppbygging hos barn om disse aktivitetene.

Kilde:  Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond. Kapittel 5. Tilskudd til feltbarnehage (Lovdata) 

Kommentar til formål

To av de overordnede politiske målene for reindriften er å

  • støtte og styrke den familiebaserte reindriften og
  • legge til rette for smidig generasjonsovergang og kunnskapsformidling mellom generasjoner.

Formålet med ordningen med tilskudd til feltbarnehage er i samsvar med ovennevnte reindriftspolitiske mål. Ved tvil om tolkning av forskriftens øvrige bestemmelser kan formålsbestemmelsen trekkes inn som vurderingsmoment.

Fant du det du lette etter?