Til hovedinnhold

2022-42

Tilskudd til feltbarnehage - kommentarer til regelverk

§ 5-4. Tilskuddets størrelse

For barn fra og med fylte tre år kan det innvilges tilskudd med 1000 kroner per barn per uke.

For barn under tre år kan det innvilges tilskudd med 2 000 kroner per barn per uke

Kommentarer til bestemmelsen

Tilskuddet kan gis inntil faste satser, som anses for å være maksimalsatser. Det vil si at hvis lønn til barnepasser er lavere enn disse satsene, skal beløpet som fremkommer i arbeidsavtalen med barnepasser legges til grunn ved tilskuddsbehandlingen.

Fant du det du lette etter?