Til hovedinnhold

2023-33

Tilskudd til feltbarnehage - kommentarer til regelverk

§ 5-5. Særskilt krav til søknad og søknadsfrist

§ 5-5

Søknaden sendes Landbruksdirektoratet på særskilt skjema senest en måned etter at reindriftsaktiviteten er gjennomført.

Søker må opplyse hvem som engasjeres til barnepasset, samt navn og fødselsdato på de barn som omfattes. Avtale med barnepasser og bekreftelse på betaling til barnepasser må vedlegges.

Søker må opplyse om hvilke aktiviteter barna har deltatt i, og start- og sluttdato for feltbarnehagen.

Kilde: Forskrift for reindriftens utviklingsfond (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: søknadsskjema og frist

Tilskuddsordningen er en refusjonsordning der søker får dekket påløpte utgifter etter at feltbarnehagen er gjennomført. Søknaden sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema som finnes på direktoratets nettsider.

Andre og tredje ledd: opplysninger og dokumentasjon

Bestemmelsene inneholder krav om hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal fremgå av søknaden. Opplysningene kreves for å kunne kontrollere at:

  • det faktisk er engasjert betalt barnepass
  • aktiviteter som barna deltar i er tilpasset barnas alder og utvikling
  • barnehagens varighet er innenfor grensene i § 5-3 første ledd
  • søknadsfristen i § 5-5 første ledd er overholdt
  • barna som det søkes om tilskudd for er innenfor den aldersgruppen som omfattes av kapittel 5
  • om barnepasser er forelder/steforelder til barna som omfattes av feltbarnehagen
  • barnepasser har fått utbetalt lønn i henhold til inngått avtale. Utbetalt lønn dokumenteres med bankutskrift eller noe lignede.

Saksbehandler har også mulighet til å sjekke navn og fødselsdato i Grunnmur for å kontrollere opplysningene i søknaden.

Fant du det du lette etter?