Til hovedinnhold

Veiviser for prosjektmidler

Rentemidler fra skogfond

Samlet oversikt for forvaltningen med informasjon om fylkesvise og kommunale rentemidler fra skogfond.

Trenger du hjelp? 

Kommune

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Statsforvalter

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet, seksjon skog.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post

Kontaktperson: Anna Marie Bjørken