Til hovedinnhold

Registrere resultatkontroll av bygging av skogsveg – registreringsveileder

3. Tekniske krav, geometri og miljøtilpasning

Denne delen av skjemaet omfatter den tekniske ferdiggodkjenningen i forhold til kravene i normaler for skogsveger med byggebeskrivelse og annet. 

Dersom du krysser av for ikke godkjent, er det satt av plass for et par stikkord om feil og eventuelle tiltak.  

Mange av sjekkpunktene er lettest å kontrollere før vegen gruses, og feil kan lettere kreves rettet dersom de oppdages før grusen kommer på. Derfor bør ferdigkontroll fortrinnsvis foretas før grusing.  

Er det tatt hensyn til (miljøforhold)  

Punktene 17-21 omhandler konkrete miljøforhold som kan opptre i vegens nærhet (dekningsområde). Det tenkes her på miljøhensyn som det skal tas hensyn til i henhold til generelle retningslinjer for bygging av skogsveger.  

Dersom det forekommer andre miljøparametre enn de som er konkret nevnt, må du krysse av i rubrikk 21 og spesifisere i merknadsfeltet.  

Fant du det du lette etter?