Til hovedinnhold

Veileder for auksjonsløsning for tollkvoter

1. Hvordan få tilgang til auksjonsløsningen

Påmelding til auksjonsrunde

For å delta på auksjon må du melde på foretaket ditt som auksjonsdeltaker innen annonsert frist. Siste frist for påmelding til hver auksjonsrunde fremgår av auksjonsplanen og blir også varslet om i vårt nyhetsbrev. Fristene blir kunngjort ca. to måneder før auksjonsrunden eller så tidlig som mulig. Husk at du kan abonnere på nyhetsbrev fra vår nettside og få varsel om frister.

Foretaket som melder seg på en auksjon må være registrert i Enhetsregisteret. Når du melder deg på, må du avgi en erklæring om at du ikke samarbeider med andre foretak under auksjonene.

Du kan melde på en eller flere personer til å delta i en auksjonsrunde for ditt foretak. Du melder deg på i vårt søknadssystem. Ved påmelding må du oppgi personnummer (11 siffer) til de aktuelle personene som skal delta for ditt foretak. Du logger inn i auksjonsløsningen med ID-porten. Vi anbefaler derfor at du melder på mer enn en person til å delta for ditt foretak i tilfelle den som er meldt på ikke har mulighet til å delta.

Nå du melder på deltakere, må du samtidig oppgi en kontaktperson. Det er denne personen som vi vil kontakte ved behov under en auksjonsrunde. Påmeldingsfristen som vi har annonsert er absolutt.

OBS! Påmeldingen er kun gyldig for en auksjonsrunde. Det betyr at du må melde deg på for hver enkelt auksjonsrunde du ønsker å delta på. En auksjonsrunde kan vare en eller flere dager. Vanligvis har vi auksjonsrunder i januar, mai, august, november og desember.

Krav om dokumentasjon for såvareforretninger

Tollkvoteforskriften § 15 krever at budgiver må være registrert såvareforretning for å delta i auksjoner av såfrøkvoter. Første gang du skal delta på auksjon av såfrøkvote må du derfor sende inn dokumentasjon som viser at du er registrert såvareforretning hos mattilsynet. Send dokumentasjonen til postmottak@landbruksdirektoratet.no merket med «Auksjon såfrø». Fristen for å sende inn dokumentasjon er 2 uker før auksjonen.

Krav om bankgaranti

Tollkvoteforskriften § 15 krever at bedrifter som skal delta på auksjon er kredittverdige. I forkant av hver auksjonsrunde gjennomfører Landbruksdirektoratet en kredittvurdering av alle foretak som har registrert seg som auksjonsdeltakere innen fristen. Eventuelle spørsmål om kredittvurderingen rettes til vår leverandør av kredittvurderingstjenesten Experian.

Foretak som ikke vurderes kredittverdige må stille bankgaranti for å kunne delta i auksjonsrunden. Foretaket kan ikke by for mer enn garantibeløpet på auksjonsrunden.

Landbruksdirektoratet må ha mottatt den originale versjonen av bankgarantien før fristen har løpt ut. Det betyr at du ikke kan sende en kopi av originalen. Bankgarantien må være gyldig i minst 3 måneder etter auksjonen.

Du kan klage på kravet om bankgaranti, men du må likevel stille en bankgaranti innen fristen for å kunne delta på auksjonsrunden. Dersom klageinstansen, Landbruks- og matdepartementet, omgjør vedtaket, kan klageren søke erstatning for omkostninger knyttet til utstedelsen av bankgarantien, gitt at vilkårene for erstatning foreligger.

Adressen til auksjonsløsningen

Gå til auksjonsløsningen

Innlogging med ID-porten

For å logge inn i auksjonsløsningen skal du benytte innlogging med ID-porten, dvs. man logger inn med personnummer og for eksempel bankID eller MinID. Det er kun de som er påmeldt på vegne av et foretak som kan logge seg inn og legge inn bud på vegne foretaket.

For å hindre at du blir logget ut av auksjonstjenesten må du bruke siden aktivt. Vi anbefaler at du benytter en annen nettleser hvis du skal gjøre andre oppgaver samtidig som en auksjon pågår. Dette er også for å forhindre at du blir logget ut av auksjonsløsningen under en pågående auksjon.

Fant du det du lette etter?