Til hovedinnhold

Veileder for auksjonsløsning for tollkvoter

3. Hvordan logge inn og gi bud

Hvordan logge inn

Gå til auksjonsløsningen. På siden er det tre faner, «hovedsiden», «mine bud i pågående auksjoner» og «historikk». På hovedsiden vises en liste over de auksjonene som man kan legge inn bud på. For å legge inn bud, må du logge på. Du logger på ved å trykke på «logg inn» øverst i høyre hjørne av nettleseren. Du må da logge inn med ID-porten.

Du må gå inn på en auksjon fra hovedsiden for å se hvilken aktør du er logget inn på vegne av. Dette vil du da også se øverts i høyre hjørne. Har du stilt bankgaranti vises også garantibeløp og gjenværende beløp på garantien.

Hvordan legge inn åpningsbud

For å legge inn åpningsbud må du velge den aktuelle auksjonen på hovedsiden.

Før du legger inn åpningsbud, må du kontrollere at du  legger inn  bud på riktig kvote. Du  blir alltid bedt om å bekrefte budet. Du kan også legge inn et maksbud som er det maksimale beløpet du er villig til å betale for kvoten. Auksjonsløsningen vil da automatisk øke budet når mengden blir avkortet.  Auksjonsløsningen  fortsetter å legge inn  automatiske bud  helt  til  beløpet for maksbudet nås eller auksjonen avsluttes. Du kan legge inn maksbud sammen med åpningsbudet. Du vil også bli bedt om å bekrefte maksbudet.

Legg også merke til reglene som vises under Annen informasjon under bildet av produktet. Her ser du mengdene man kan by på (minimum og maksimum), minstepris, minste budøkning, siste frist for innlegging av åpningsbud og starttid.

Dersom man senere ønsker å avslutte maksbudet og by manuelt, trykk på Stopp automatisk budgiving (maksbud). Dette må også bekreftes.

Endre ønsket mengde

Den løpende fordelingen under auksjonen vises nede til venstre inne i auksjonsløsningen. Din egen tildeling er markert med grønt.

Ønsket mengde kan ikke økes etter åpningsbudfristen. Budgivere har kun mulighet til å redusere mengden. Mengden kan kun reduseres når tildelt mengde er mindre enn ønsket mengde. Man kan da gi et nytt bud med en ny pris og mengde innenfor intervallet ønsket mengde (max) og tildelt mengde (min).
 

Hvordan man følger auksjonsutviklingen

Hver auksjon har en forhåndsdefinert varighet på tre minutter og denne starter når ”starttid” er passert. For hvert nye bud som legges inn vil auksjonstiden utvides med tre nye minutter.Når du er fornøyd med din tildelte mengde og pris er det ikke nødvendig å legge inn nytt bud. Får du mengden avkortet, og ikke kan akseptere dette, må du legge inn nytt bud før de tre minuttene er over.

Avslutning av auksjonen

Når det ikke blir lagt inn bud i utvidelsestiden avsluttes auksjonen. Resultatene vil bli overført til Historikk, og auksjonsresultatene blir liggende i auksjonsløsningen under Historikk i det året auksjonen ble gjennomført.

Fant du det du lette etter?