Til hovedinnhold

Veileder for auksjonsløsning for tollkvoter

4. Utsetting, stans og annullering

Hvis det oppstår problemer som kan ha betydning for gjennomføringen og resultatet av en auksjon, kan auksjonen utsettes, stanses eller annulleres. Landbruksdirektoratet skal da informere budgivere i den aktuelle auksjonen om åpningstidspunkt for ny auksjon eller tidspunktet for når en stanset auksjon fortsetter. Denne typen beskjeder vil bli gitt via skjermbildet i auksjonssystemet, under den eller de auksjonene det gjelder.

Skjermdump som viser auksjon status eksempel til auksjon av importkvoter

 

Utsetting

Ved utsetting vil det bli gitt en ny ”siste frist” for innlegging av første bud, ”Åpningsbudfrist”. Du ser informasjon om nytt tidspunkt i skjermbildet.

Problemer som oppstår hos den enkelte bruker med for eksempel datamaskin, programvare, oppkobling til internett, brukernavn/passord må varsles umiddelbart til beredskapstelefonen. Dette gir ikke grunnlag for å utsette en auksjon.

Landbruksdirektoratet vil så langt det lar seg gjøre hjelpe deltagere å følge auksjonen.

Stans

Dersom Landbruksdirektoratet har behov for å stanse en auksjon midlertidig, informerer vi om at auksjonen er midlertidig stanset.

Landbruksdirektoratet vil også informere via skjermbildet om videre fremdrift.

Ved igangsetting begynner auksjonen med nedtelling av utvidelsestiden, dvs. nedtellingen på 3 minutter starter.

 

Annullering

Dersom Landbruksdirektoratet vedtar at en auksjon skal annulleres legger vi på et senere tidspunkt ut en ny auksjon. De som hadde fått tildelt andeler av kvoten vil bli informert. Auksjonen vil da ikke vises under Historikk.

Fant du det du lette etter?