Siste frist for registrering er 15. mai 2022 

For å motta støtte, må du registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon og/eller veksthusproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk på de oppgitte målepunktene.  
 
Registreringen gjøres i et eget registreringsskjema med innlogging via Altinn. Du skal bare sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden. Registreringen gjelder da for desember 2021 og januar, februar og mars 2022, eller for de månedene du har krysset av for. 
 
Her kan du registrere deg for å motta strømstøtte.

Videreføring av strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen

Dagens forskrift og din registrering om strømstøtte gjelder strømstøtte for perioden desember 2021 – mars 2022. Det er bestemt at ordningen med strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen forlenges ut mars 2023. Det er foreløpig ikke avklart hvordan regelverket eller registrering for strømstøtte for perioden april 2022 – mars 2023 blir. Vi oppfordrer deg til å følge med på Landbruksdirektoratets nettside. Der vil det legges ut informasjon så snart det er gjort avklaringer.

 

Informasjon, spørsmål og svar om ordningen