Søke strømstøtte

Du søker strømstøtte i søknadsskjema med innlogging via Altinn. Søknadsskjema og informasjon om hvordan du søker finner du her.

Jordbruksforetak 

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som veksthus, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen. 

Jordbruksforetak skal bare sende inn søknadsskjemaet én gang for hele perioden april 2022 – juni 2023. Du vil være registrert som mottaker av strømstøtte fra du søkte til og med juni 2023. 

Hvis du ikke har søkt enda, gjelder følgende frister:

Søknadsfrist 28. februar 2023:

  • For å kunne få støtte fra og med oktober 2022 til og med juni 2023

Søknadsfrist 31. mai 2023:

  • For å kunne få støtte fra og med januar 2023 til og med juni 2023

Tilsvarende frister gjelder dersom du allerede er registrert, men ønsker å gjøre endringer i søknaden din. Da må du melde ifra om endringer innen:

28. februar 2023:

  • For endringer som gjelder månedene oktober, november og desember 2022

31. mai 2023:

  • For endringer som gjelder månedene januar, februar og mars 2023

Selv om fristene er kvartalsvise, vil utbetalingene skje i slutten av hver måned.

Veksthus

Du må registrere målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din veksthusproduksjon og/eller jordbruksproduksjon, og som du ønsker å få støtte for. Dersom du også oppfyller vilkårene for å motta støtte som jordbruksforetak, kan du også oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon. Du velger selv hvilken ordning du skal motta støtte fra, men du kan kun motta støtte fra én ordning av gangen. 

Du skal også oppgi hvilke måneder du har forbruk, hvor mye strømforbruk du har hatt per måned, og strømutgiftene du har hatt per måned på de oppgitte målepunktene. Har du finansiell sikringsavtale skal resultatet av denne lastes opp med søknaden. 

Veksthus må sende inn én søknad for hvert kvartal det ønskes støtte for. Fremover gjelder følgende frister:

Søknadsfrist 28. februar 2023: 

  • Støtte for perioden oktober 2022 — desember 2022 

Søknadsfrist 31. mai 2023: 

  • Støtte for perioden januar 2023 — mars 2023

Informasjon, spørsmål og svar om ordningen