Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad deltok i den første samtalen om konkurranseforholdene i verdikjedene for norsk mat. I tillegg presenterte Landbruksdirektoratet ferske analyser og fakta om rammebetingelsene i Norge og internasjonalt.

Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad intervjues av Erik Aasheim. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad intervjues av Erik Aasheim på årets kunnskapskonferanse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Plenumssesjon

Velkommen, ved ordstyrer Erik Aasheim og adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.
Konkurrransen i verdikjeden for norsk mat
Innledning ved Åsne Vidarsdotter Juul, Landbruksdirektoratet.
Samtale med næringsminister Jan Christian Vestre og landbruk- og matmenister Geir Pollestad
Landbrukets rolle i bedredskapens tid
Innledning ved fagdirektør Ola Chr. Rygh, Landbruksdirektoratet
Samtale med statsforvalter Knut Storberget, styreleder i Felleskjøpet Anne Jødahl Skuterud og adm.dir. Jørn Rolfsen