Til hovedinnhold

Forskning: Midler til utredninger og forprosjekt 2024

FFL/JA lyser ut inntil 14 mill. kroner til utredninger og forprosjekt i 2024. I tillegg lyser JA-styret ut midler til tre utredninger som skal være ferdige til jordbruksoppgjøret 2024.

Det er nå mulig å søke Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sine midler til utredninger og forprosjekter med oppstart i 2024. Pengene kommer fra: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og/eller FoU-midler over jordbruksavtalen (JA).

Fredag 11. august 2023 er frist for å søke midler til kartlegging av tilgangen på avløsere og landbruksvikarer, og hvordan den kan styrkes. Kartleggingen skal være ferdig 1. januar 2024. Styret behandler søknadene 24. august.

Fredag 11. august 2023 er frist for å søke midler til evaluering av voksenagronomen. Evalueringen skal være ferdig 15. mars 2024. Styret behandler søknadene 24. august.

Mandag 21. august 2023 er frist for å søke midler til utredning om avrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden. Utredningen skal være ferdig 1. mars 2024. Styret behandler søknadene 14. september.

Fredag 22. september er frist for å søke midler til øvrige utredninger og forprosjekt. Styrene behandler søknadene 26. oktober 2023.

Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt forutsetninger for og følger av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til videre forskning. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Les mer om utlysningene, prioriterte områder for 2024 og hvordan du søker.

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.