Til hovedinnhold

Rapportere reinslakt – rapporteringsveiledning

2. Utfylling av slakterapport

Slaktenummer 

I kolonnen «Slaktenummer» skal du bruke slaktenummeret som kommer fra systemet ditt, vanligvis 13 siffer. 

Distriktsnummer 

Distriktsnummeret er en unik verdi fra slaktesystemet ditt som identifiserer distriktet reinen er hentet fra. Denne fylles automatisk ut av slaktesystemet ditt, og skal ikke endres. 

Slaktet av EFTAnr 

Her skal EFTA-nummeret til slakteriet som har utført slaktingen stå. Dette skal ikke byttes ut med videreforedlingsbedriftens EFTA-nummer. 

Slaktedato 

Slaktedatoen er datoen den aktuelle reinen ble slaktet på. Datoen skal oppgis i formatet «dd.mm.åååå». 

Kaldvekt 

I kolonnen «Kaldvekt», oppgir du slaktevekt. Kaldvekten er vekten av en dyrekropp når blodet er tappet av, innvollene tatt bort, og hud, hode og lemmene nedenfor knær og haser er skilt fra.   

Du må oppgi kaldvekt per dyr som tilsvarer den vekten dyret er blitt målt til. Det er ikke anledning å sette lik/gjennomsnittlig slaktevekt for dyr i samme kategori, for eksempel kalv.   

Klasse 

Utfylles av slaktesystemet ditt, og viser hvilken klasse skrotten er klassifisert til. 

Kasseringstype 

Dersom dyret har blitt kassert før eller etter slakting, skal kasseringstype/årsak oppgis her. Kasseringstype oppgis med følgende koder: DS, DT, R, K og KR. Kodene finner du i en nedtrekksmeny i slaktejournalen. DS betyr Død slaktegjerd, DT Død transport, R Retur, K Kassert og KR Kassert pga. radioaktivitet.

Fettgruppe 

Utfylles av slaktesystemet ditt, og viser hvilken fettgruppe skrotten er klassifisert til. Fettgruppe oppgis i følgende verdier: 

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+

Dyrekode 

I kolonnen «Dyrekode» skal du oppgi dyrekode med verdier mellom O0-O4 og S0-S3, der O er okse, S er simle og tall betyr hvor mange år dyret er. 

Nettopris 

I kolonnen «Nettopris», skal du oppgi nettopris, altså prisen du utbetaler til reineieren. Nettopris er pris for hel skrott fratrukket frakt- og slaktekostnader, og uten merverdiavgift.   

Ved tilfeller med «returrein», der reineieren bruker slakteriet kun til å utføre slakteoppdraget, betaler slakteriet ingenting til reineier for reinskrott. Nettoprisen må i slike tilfeller oppgis som null kroner.  

Avregningsnummer 

I kolonnen «Avregningsnummer» oppgir du avregningsnummer, som fremkommer på avregningen som reineier får fra slakteriet. Alle rein tilhørende en reineier skal derfor ha samme avregningsnummer. Kontroller derfor at avregningsnummeret som du har oppgitt i slakterapporten stemmer med nummeret på avregningen som du har utstedt til reineier.   

Eier 

I kolonnen «Eier» skal du fylle inn fødsels- og personnummeret til reineieren som eier reinen. Eierskap fastslås på bakgrunn av klips eller etterfølgende øremerkekontroll, eventuelt begge deler.   

Rein som er umerket og ufordelt før slakt skal ikke registreres på reineier, og inntekten fra reinen skal tilfalle siidaen/distriktet. Slike «distriktsdyr» skal registreres på distriktets organisasjonsnummer. 

Fraktopplysninger

De siste kolonnene i slaktejournalen (excel-fila) trenger kun å fylles ut dersom du skal søke om frakttilskudd for disse reinene. 

Hentested 

For levende rein: Stedet som levende rein blir lastet opp for transport til slakteri. 

For skrott: Slaktestedet, enten slakteri eller navn på stedet hvor det mobile slakteriet har slaktet reinen. 

Leveringssted 

For levende rein: Stedet hvor levende rein blir levert for å slaktes, altså slakteriet. 

For skrott: Stedet hvor skrotten leveres til videreforedling, altså navn på foredlingsbedriften. 

Fraktdato 

Dato for når fraktoppdraget ble utført. Dersom dyret har blitt lastet opp på kvelden og levert om natten, skriver du inn datoen for når fraktoppdraget startet. 

Fraktet som skrott

Her kan du velge mellom n og j. Dersom reinen har blitt fraktet som skrott velger du j for ja, og dersom reinen har blitt fraktet levende velger du n for nei. Dersom flere dyr skal ha samme bokstav, så kan du kopiere bokstaven, markere alle radene som skal ha den, og lime inn. 

Fant du det du lette etter?