Til hovedinnhold

Rapportere reinslakt – rapporteringsveiledning

Innhold på siden:

4. Dispensasjon fra rapporteringsfrist

Det kan oppstå situasjoner som gjør at du ikke klarer å overholde rapporteringsfristene. I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon fra tidsfristen, men ikke utover 30. april. Med særlige tilfeller menes tilfeller som er utenfor din kontroll. 

For å få dispensasjon fra rapporteringsfristen, må du sende søknad om dette til Landbruksdirektoratet. Søknaden sendes til: postmottak@landbruksdirektoratet.no. Du kan også sende brev i vanlig post til: Landbruksdirektoratet, Postboks 56, 7701 Steinkjer. 

I søknaden må du oppgi følgende: 

  •  grunnen til at du ikke kan overholde rapporteringsfristen for den aktuelle måneden  
  • forslag til ny realistisk frist for korrekt og fullstendig rapportering for den aktuelle måneden.   

All post blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven. Dette betyr blant annet at innholdet kan bli offentlig tilgjengelig. 

Vi gjør oppmerksom på at søknad om dispensasjon fra rapporteringsfristen må sendes til oss før fristen er passert.   

Etter å ha mottatt søknad om dispensasjon vil vi vurdere søknaden og eventuelt fatte et vedtak om dispensasjon fra rapporteringsfristen. Vi vil vurdere om den nye fristen som du har foreslått er forsvarlig med tanke på formålet med rapportering. I dispensasjonsvedtaket vil vi sette ny frist for rapportering av reinslakt for den aktuelle måneden. Du må levere fullstendig og korrekt slakterapport til oss innen den nye fristen. 

Fant du det du lette etter?