Til hovedinnhold

Rapportere reinslakt – rapporteringsveiledning

Innhold på siden:

5. Forskningsavgift

Alle som bruker norskproduserte og importerte landbruksprodukter, blant annet rein, til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler plikter å betale forskningsavgift. Dette betyr at det er den som første gang kjøper råvaren fra reineier som skal betale forskningsavgift. 

Hvordan betale forskningsavgift? 

Forskningsavgiften utgjør per i dag kr 0,18 per kg råvare. Landbruksdirektoratet er ansvarlig for å innkreve opparbeidet avgift. 

Det har i en periode ikke vært krevd inn forskningsavgift for slakt av reinkjøtt. Ved innføring av nytt system vil Landbruksdirektoratet igjen innkreve forskningsavgift i tråd med gjeldende regelverk. 

Når må dere betale forskningsavgift? 

For å forenkle administrasjonen rundt innkreving av forskningsavgift, vil Landbruksdirektoratet gjøre fratrekk for opparbeidet avgift ved utbetaling av tilskudd til rapportering og frakt. I de fleste tilfeller utgjør forskningsavgiften en liten andel av tilskuddsbeløpet, men dersom innvilget tilskudd ikke dekker opparbeidet avgift, vil Landbruksdirektoratet sende ut en egen faktura om innbetaling av ubetalt forskningsavgift.

Fant du det du lette etter?