Til hovedinnhold

Tilskudd til ulike utviklingstiltak - Søkerveileder

Innhold på siden:

Hvilke tilskudd gjelder søknadsskjemaet?

Søknad om ulike utviklingstiltak etter RUF-forskriften § 1-6 andre ledd gjelder alle ordninger i denne bestemmelsen med unntak av dem som det er laget egne forskrifter, retningslinjer eller eget søknadsskjema for. Søknadsskjemaet gjelder derfor kun:

  • praktiske tiltak innenfor reindriften (bokstav b)
  • gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse (bokstav c)
  • faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak (bokstav d)
  • utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene (bokstav e)
  • tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning (bokstav g) 
  • tilskudd til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaendringer (bokstav h)
  • tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som mangler distriktsplan (bokstav k)

For andre ordninger i RUF-forskriften finnes egne søknadsskjemaer.

Fant du det du lette etter?