Til hovedinnhold

Tilskudd til ulike utviklingstiltak - Søkerveileder

Formål og regelverk

Formålet med RUF-forskriften er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål gjennom bruk av økonomiske virkemidler. 

Rundskriv og utdypende beskrivelse av regelverket

Ordningen er regulert i Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 og gjeldende reindriftsavtale. Gjeldende reindriftsavtale for avtaleåret 2022/2023 trådte i kraft 1. juli 2022. Reindriftsavtalen med protokoll finner du på siden Reindriftsforhandlingene her

På Landbruksdirektoratets nettside finner du kommentarer til regelverk for de ulike ordningene etter «Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond». For hvert kapittel i forskriften er det utarbeidet et eget rundskriv. I rundskrivet for kapittel 1 finner du forklaring av regelverket for de ulike ordningene over RUF, og det generelle regelverket som gjelder for alle ordninger. 

«Kommentarer til regelverk» er et rundskriv som i utgangspunktet er rettet mot saksbehandlere. Du som søker kan også finne nyttig informasjon i dette rundskrivet, blant annet om hvilke retningslinjer saksbehandlere følger i sine vurderinger. 

Hvis du har spørsmål om regelverket som du ikke finner svar på i rundskrivet eller i denne veilederen, kan du ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Hvem kan søke om tilskudd?

I RUF-forskriftens kapittel 1 er det ikke angitt hvem som kan søke om tilskudd etter ordningene over RUF. Det betyr at søkere både i og utenfor reindriften kan sende en søknad etter disse ordningene. Ved behandling av søknader vil forskriftens formål i § 1-1 og fellesvilkåret i §1-7 være avgjørende for om søknaden kan innvilges. Det foretas en vurdering av om tiltaket faller inn under et av områdene det kan innvilges tilskudd til etter § 1-6 andre ledd.

Det vil bli foretatt en konkret vurdering av vilkårene i hver enkelt sak. Ved slik vurdering vil fellesvilkåret i § 1-7 kunne være avgjørende for hvem som kan søke. De forskjellige vilkårene for tilskudd er nærmere beskrevet under punktet «Vilkår for å få tilskudd» i denne veiledningen.

Fant du det du lette etter?